X
U terugbellen
Gelieve het volgende formulier in te vullen zodat wij u kunnen terugbellen.
X
fr
en
de
nl
0033 (0)1 39 34 70 70
Een vraag, meer informatie? Wij bellen u terug
Menu
Home > Knowhow > Werkwijze

Werkwijze

Wervingsprocedure voor vertalers

Onze rekruteringsmethoden voor onze vertalers

A.D.T. verbindt zich ertoe om de aan onze zorg toevertrouwde documenten uitsluitend door gekwalificeerde en deskundige vertalers te laten vertalen. Sinds de oprichting van ons bedrijf blijft ons concept onveranderd: al onze vertalers vertalen uitsluitend naar hun moedertaal en werken binnen hun specialisatie. De meeste van onze vertalers zijn in het bezit van een vertaaldiploma en houden zich aan de beroepsethiek.
A.D.T. hecht in het bijzonder veel waarde aan de specialisatie van de vertaler en ook aan diens flexibiliteit. Onze vertalers maken op strikte wijze gebruik van de specifieke terminologie voor de te vertalen documenten en kunnen hun werk binnen de door de opdrachtgever gestelde termijn leveren.

Curriculum vitae

Bij de selectie van onze vertalers letten wij op hun cv en profiel. Hierbij besteden wij bijzondere aandacht aan de volgende criteria:

 • Werktalen
  Dit criterium impliceert indirect dat wij onze vertalers selecteren op nationaliteit, of tenminste op hun land van herkomst. Ze moeten immers uitsluitend naar hun moedertaal vertalen.

 • Opleiding
  De vertalers dienen in het bezit te zijn van een ESIT- of ISIT-vertaaldiploma of equivalent vertaaldiploma wanneer ze buiten Frankrijk zijn opgeleid. Daarnaast kunnen ze ook over andere diploma's in specifieke vakgebieden beschikken.

 • Specialisaties
  Wij vragen de vertalers die met ons willen samenwerken, om zo exact mogelijk hun specialisaties aan te geven en de context waarin zij de kennis op hun vakgebied hebben opgedaan.

 • Ervaring
  Deze factor is van doorslaggevend belang bij de beoordeling en selectie van een vertaler. Met zijn ervaring toont de vertaler niet alleen aan dat hij kennis heeft van zijn vakgebied, maar ook dat hij zich op slagvaardige wijze kan richten naar de eisen van elke onderneming.

 • Uitrusting
  Wij eisen van vrijwel al onze vertalers dat zij ten minste Word, Excel en PowerPoint volledig beheersen.

Database human resources

Kwaliteitscontrole is erg belangrijk voor A.D.T.A.D.T. heeft een database met alle professionele informatie over zijn vertalers. Na elke geleverde vertaling wordt een beoordeling over de vertaler geregistreerd.

De proefvertaling

Vertalers die met ons willen samenwerken worden systematisch gevraagd een proefvertaling te maken die objectief wordt beoordeeld volgens de bovenvermelde criteria uit ons kwaliteitshandvest. Bovendien wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan de eerste werken van de vertaler en controleren wij elk dossier dat hij realiseert volgens de beschreven kwaliteitscriteria. De vertalers worden vervolgens continu gemonitord en indien nodig opnieuw beoordeeld.

De relatie vertaler/projectmanager

Zoals bij alle professionele langetermijnactiviteiten, berust de relatie tussen de vertalers en ons bedrijf op een goede verstandhouding en wederzijds vertrouwen. Deze relatie, die vaak gebaseerd is op de kwaliteit van de intermenselijke verhoudingen, kan een selectiecriterium worden wanneer een project een bijzondere prestatie of zeer nauwkeurige werkwijze van de vertaler vereist. Bovendien leggen wij bij onze vertalers het accent op de gemaakte afspraken: tarief en deadline.

Volg ons op de sociale netwerken!