X
U terugbellen
Gelieve het volgende formulier in te vullen zodat wij u kunnen terugbellen.
X
fr
en
de
nl
0033 (0)1 39 34 70 70
Een vraag, meer informatie? Wij bellen u terug
Menu
Home > Vertaling > Vertaling van patenten

Vertalingen van octrooien door ons bureau in Parijs

Om het wat wetgeving betreft gevoelige domein van de octrooien goed te begrijpen, moeten we terug naar de basis van de intellectuele eigendom. Het is belangrijk dit begrip goed te bevatten, om er zeker van te zijn dat uw octrooien en creaties beschermd zullen worden. A.D.T. begeleidt u om deze fase vol vertrouwen te kunnen doorlopen.

Octrooi en intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom is het feit een exclusief recht te bezitten over een voortbrengsel van de menselijke geest, ofwel een intellectuele creatie. Er bestaan twee types:

  • De eerste categorie betreft literaire en artistieke voortbrengselen. Het gaat hier om het auteursrecht en naburige rechten
  • De tweede categorie betreft de industriële eigendom. Deze bundelt de uitvindingsoctrooien, het handelsmerk, de domeinnaam, enz.

Een vertaler in volledige patentvertalingHet octrooi maakt derhalve deel uit van de categorie “industriële eigendom”. Let op, het octrooi is geen exploitatierecht, dat wil zeggen dat er een vergunning nodig is voor het in de handel brengen of een certificering voor het exploiteren hiervan. Het octrooi stelt zijn houder uitsluitend in staat om een derde te verbieden om zonder toestemming een uitvinding voor commerciële doeleinden te exploiteren gedurende een maximale periode van 20 jaar vanaf de indieningsdatum van de octrooiaanvraag. Mits de jaarlijkse octrooibelasting voldaan wordt, blijft een octrooi van kracht gedurende de maximale periode.

Deze begrippen kunnen per land verschillen. De geldigheid van uw octrooi is niet internationaal, aangezien het uitsluitend geldig is in het land waar het werd toegekend.

Uw octrooi moet vertaald worden in de taal van het land waar u de octrooiaanvraag indient. Het is ook mogelijk een octrooi aan te vragen bij instanties die zorgen dat dit in een groep landen geldig is. Zo kan het Europees Octrooibureau (EOB) door middel van één octrooiaanvraag dit octrooi in 38 landen geldig laten zijn. De officiële talen van het EOB zijn Duits, Engels en Frans. Er bestaan echter evenveel octrooiverklaringen als het aantal landen (38 voor het EOB), ofwel 38 talen. Het Frans en Engels zijn niet voldoende, ieder land moet zijn vertaling hebben.

A.D.T. International, een deskundig vertaalbureau, biedt u aan uw octrooien te vertalen.

Om uw uitvindingen en creaties te beschermen, moet u uw octrooi, auteursrecht, handelsmerk of enig ander recht in Frankrijk aanvragen. Maar zoals wij hierboven al zagen, zal dit alleen van toepassing zijn voor het Franse grondgebied. Het is dus mogelijk dat uw uitvinding in een ander land gekopieerd zal worden. U moet derhalve een octrooi aanvragen in zo veel mogelijk landen.

Enerzijds ontneemt u zo uw concurrenten de mogelijkheid uw creaties in uw plaats te exporteren en anderzijds krijgt u de gelegenheid uw activiteiten op internationaal niveau te ontwikkelen en hier aldus meer profijt van te trekken, enz.

De vertaling van octrooien en intellectuele eigendom

De vertaling van een octrooi door onze gespecialiseerde vertalerUw intellectuele eigendommen moeten derhalve vertaald worden in verschillende talen. Vele bedrijven schonken reeds hun vertrouwen aan ons vertaalbureau A.D.T. voor het vertalen van hun octrooien in meerdere talen. Door ons uw vertaalopdrachten voor uw octrooien en auteursrechten toe te vertrouwen, bent u verzekerd van professioneel vertaalwerk.

Uw octrooien worden gereviseerd, voordat u de eindvertaling ontvangt. Al onze vertalers respecteren hun beroepsethiek. Wij hebben zeer strikte werkmethodes die u nergens anders zult aantreffen en dat is de kracht van ons bureau.

Door ons uw vertrouwen te schenken, werkt u samen met een wereldwijd erkend, gekwalificeerd vertaalbureau met ISO 9001 en ISO 17100 certificering. Wij garanderen u uw werk toe te vertrouwen aan vertalers die gespecialiseerd zijn in het vertalen van octrooien, auteursrechten en intellectuele eigendom. Zij vertalen uitsluitend naar hun moedertaal en hebben ieder hun eigen specialisatie (biologie, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, mechanica, geneeskunde, farmacie, enz.).

Laat uw octrooien en bewijzen van industriële en intellectuele eigendom vertalen door A.D.T. International

Aarzel niet langer en neem contact met ons op: u kunt ons bellen of vragen teruggebeld te worden om meer inlichtingen te verkrijgen. U kunt ook online een offerte aanvragen voor een kostenraming voor de vertaling van uw octrooi.

Volg ons op de sociale netwerken!