X
U terugbellen
Gelieve het volgende formulier in te vullen zodat wij u kunnen terugbellen.
X
fr
en
de
nl
0033 (0)1 39 34 70 70
Een vraag, meer informatie? Wij bellen u terug
Menu
Home > Vertaling > Vertaling

Vertaalbureau - vertaalbedrijf Parijs

Onze vertalers zijn gespecialiseerd in specifieke vakgebieden

De vertalingen worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De vertalers vertalen uitsluitend naar hun moedertaal en zijn gespecialiseerd in één of meerdere vakgebieden. De opvolging van het project en de kwaliteitscontrole gebeuren intern.

De kwaliteitscontrole van uw vertalingen wordt uitgevoerd door een revisor en door uw projectmanager

De talen die door onze vertalers zijn vertaaldElke vertaling wordt beoordeeld door de interne kwaliteitsdienst van A.D.T. International. Het projectbeheer (omkadering van de vertalers en interface met de klant) alsook de kwaliteitscontrole gebeuren intern. Elk project wordt dus geleid door een projectmanager, die de taak heeft ervoor te zorgen dat een project, hoe complex het ook is, verloopt volgens de afspraken die gemaakt zijn met de klant, maar ook volgens de kwaliteitscriteria die we onszelf hebben opgelegd.

A.D.T. International bevestigt zijn missie en inzet om hoogwaardige dienstverlening te verzekeren. Om dit te bereiken meten we de kwaliteit van de dienstverlening en de prestaties van elke vertaler, met name op het vlak van het respecteren van leveringstermijnen en de kwaliteit van de vertaling. Indien de vertaling van éénzelfde document moet worden opgesplitst en uitgevoerd door meerdere personen met het oog op de leveringstermijn, verbindt A.D.T. International zich er natuurlijk toe de klant hierover vooraf te informeren.
Aan de hand van de kwaliteitscontrole, die wordt uitgevoerd door onze interne revisoren, kunnen wij de kwaliteit van de geleverde vertaling controleren en tevens of zij voldoet aan de vooraf bepaalde taalkundige, terminologische en technische kwaliteitscriteria.

Opmerking: het is belangrijk erop te wijzen dat de kwaliteitscontrole van A.D.T. International de vertaler geenszins vrijstelt van het nalezen van zijn eigen werk. Het nalezen maakt integraal deel uit van het vertaalproces en blijft een verplichting voor de vertaler.

De verschillende soorten vertalingen aangeboden door het vertaalbureau A.D.T. International in Parijs

Een vertaler in volledige vertaling van een documentOnze vertalers kunnen alle soorten vertaalopdrachten uitvoeren en u een geschikte en volledige vertaling bieden:

 • Vertaling van websites 
 • Beëdigde vertaling
 • Proeflezen en revisie
 • Transcriptie van video's

Wat het format van uw te vertalen document ook is (Word, Excel, PowerPoint, PDF, XML, HDML, rechtstreeks op uw back office…), A.D.T. International levert u een vertaling van hoge kwaliteit.

Korte leveringstermijnen voor een steeds snellere en efficiëntere vertaling

Wij gaan uit van een gemiddelde van ongeveer  2 500 woorden, niet gewogen / dag / vertaler.

Spoedopdrachten en werk verdeeld over meerdere vertalers

In het geval van spoedvertalingen kunnen wij ons aanpassen aan uw deadlines, in het bijzonder:

 • door vertaalwerk 's nachts of in het weekend te laten uitvoeren, of;
 • door te profiteren van het tijdsverschil met onze teams aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, of;
 • door beroep te doen op meerdere vertalers. Deze vertalers maken deel uit van een pool die bekend is met uw projecten en beschikken dus over gelijkwaardige linguïstieke en technische competenties. Eén enkele revisor, die eveneens over deze competenties beschikt, staat in voor:
  • Het nalezen van alle documenten om een gemeenschappelijk glossarium te creëren vanaf de start van het project (we kunnen dit glossarium indien gewenst aan u voorleggen ter goedkeuring)
  • Het opstellen van een lijst met valkuilen of ongebruikelijk vocabulaire...
  • Het geven van instructies met het oog op de consistentie tussen de vertalers, met name voor de weergave van cijfers, data, gegevens, het al of niet vertalen van referenties…
  • Hij is de spil tussen de vertalers, hij beantwoordt hun vragen en deelt de antwoorden met alle andere vertalers
  • Het uniformiseren van het gehele einddocument 
  • De controleren van de eindversie voor levering

Ons team tijdens zijn vertaalwerkEén van onze sterke punten die de klanten in het bijzonder waarderen is "onze responsiviteit en onze flexibiliteit". Wij doen er alles aan om ons aan te passen aan uw deadlines terwijl we tegelijkertijd transparantie nastreven in onze methodes. Kortom, wat de situatie ook is, wij verbinden ons ertoe de leveringstermijnen die u heeft vastgelegd te respecteren, zelfs al zijn deze zeer kort. Wij zijn helder over onze methodologie in dringende gevallen.

De talencombinaties aangeboden door A.D.T. International

Ons netwerk van vertalers is voldoende uitgebreid om te vertalen in meer dan 80 talen. Wij beschikken zelfs over de nodige middelen om te vertalen van één vreemde taal naar een andere vreemde taal.

Volg ons op de sociale netwerken!