X
U terugbellen
Gelieve het volgende formulier in te vullen zodat wij u kunnen terugbellen.
X
fr
en
de
nl
0033 (0)1 39 34 70 70
Een vraag, meer informatie? Wij bellen u terug
Menu
Home > Vertaling > Medische en farmaceutische vertaling

Medische en farmaceutische vertalingen: een perfecte beheersing van het technische vocabulaire

Een meertalige vertaling is een complexe kunst die van de beoefenaar er van niet alleen een perfecte beheersing van de taal vereist, maar ook een volledig begrip van het behandelde onderwerp en kennis van de gewoontes van het land. De vertaler moet bovendien het door de klant aan de hand van de doelgroep en het te overhandigen type document (interne communicatie of wijd te verspreiden publicatie, persoverzicht of technische documentatie) vereiste taalniveau in aanmerking nemen.

De kwaliteit van een deskundig team voor professionele vertalingen

De vertaling van een medisch documentA.D.T. International, een in Parijs gevestigd vertaalbureau, is de specialist van officiële vertalingen en heeft een uitgebreid werkgebied. Om aan zo veel mogelijk aanvragen op divers gebied te kunnen beantwoorden, bestaat ons netwerk uit meer dan 2 500 vertalers die volgens een dubbel criterium beoordeeld en geselecteerd zijn: hun moedertaal en hun specialisatie. Onze vertalers zijn gediplomeerd in hun vakgebied, maar ook in de vertaalkunde.

De medische vertaling: een gevoelig werk van overdracht

Binnen zijn team slaagt A.D.T. er dus in vertalers te verenigen uit alle beroepssectoren van de gevraagde vertalingen. Medische vertalingen, juridische vertalingen, economische vertalingen, maar ook de technische omzetting van een website in een buitenlandse taal maken deel uit van de steeds terugkerende aanvragen binnen onze sector. Daarom bezit ieder team zijn eigen specialisatie. Heeft u een medische vertaling nodig? Onze op medisch gebied gespecialiseerde vertalers voldoen aan uw verwachtingen.

Een soms moeilijk te begrijpen medisch jargon

Het medische vocabulaire is soms zeer moeilijk te begrijpen. De bijsluiter van een geneesmiddel vraagt bijvoorbeeld vaak om medische kennis om de beschrijving van de bestanddelen, de dosering of de bijwerkingen te analyseren. Het is dus van primordiaal belang om zich voor medische vertalingen tot professionals te richten.

Geen automatische vertaling met behulp van software!

De farmaceutische en medische sector hebben ieder hun eigen kenmerken en vragen om een geavanceerde kennis van iedere technische term. A.D.T. International, een professioneel vertaalbureau, doet niet aan automatische vertalingen. Dit zou trouwens tot enorm veel fouten leiden, met een reëel risico voor de volksgezondheid!

Reële sanitaire risico’s in geval van een willekeurige vertaling 

De realisatie van een farmaceutische vertalingDe gevolgen van een slechte vertaling van medische termen zouden rampzalig kunnen zijn. Wij besteden dan ook bijzondere aandacht aan de vertaling van protocollen, publicaties voor geneesmiddelenregistratie, samenvattingen van productkenmerken, bijsluiters, klinische studies, vergoedingsmodaliteiten, toxiciteitsonderzoeken... Het is absoluut noodzakelijk een beroep te doen op een kundig team om dit specifieke en wetenschappelijke vocabulaire te vertalen. Bovendien is tijdens een medische expertise de kennis van een juridische vertaler, die niet alleen de medische, maar ook de juridische aspecten moet beheersen, van fundamenteel belang. Zo zal de vertaling van een medische expertise perfect samenhangen met het originele document.

De doeltaal: de moedertaal van de vertaler

De vertalers van A.D.T. International vertalen uitsluitend naar hun moedertaal. Zo vertaalt bijvoorbeeld een Japanse vertaler uitsluitend naar het Japans en nooit van het Japans naar een andere taal. Op die manier zullen de gevraagde vertalingen altijd aan uw verwachtingen voldoen.

Het belang van het vertalen van medische documenten door uw Parijse vertaalbureau

Iedere dag vertalen wij medische documenten. Of het nu een protocol, een publicatie voor geneesmiddelenregistratie, een samenvatting van productkenmerken, een bijsluiter of een klinische studie betreft, onze gespecialiseerde vertalers beschikken over de medische kennis die nodig is om u een vertaling te verstrekken die aan uw verwachtingen voldoet.

Een geheimhoudingsbeding tot uw beschikking voor uw medische vertalingen

Net als voor al onze vertalingen garanderen wij u de geheimhouding van al uw medische en farmaceutische documenten. Het betreft een bescherming, maar ook een respect voor de beroepsethiek, voor een naar behoren gemaakte vertaling. Het is belangrijk dit aan te geven, want wij verwerken talrijke dossiers waarvoor een beroepsgeheim geldt, met name op medisch gebied. Indien nodig, kunnen wij u een geheimhoudingsverklaring ter beschikking stellen.

Medisch of farmaceutisch vertaler is derhalve een apart beroep, waarvoor een volledige inzet nodig is om een gereglementeerde vertaling van topkwaliteit te kunnen leveren. Als u een vertaling op dit gebied nodig heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen en klik hier.

Volg ons op de sociale netwerken!