X
U terugbellen
Gelieve het volgende formulier in te vullen zodat wij u kunnen terugbellen.
X
fr
en
de
nl
0033 (0)1 39 34 70 70
Een vraag, meer informatie? Wij bellen u terug
Menu
Home > Vertaling > Financiële vertaling

Financiële vertalingen door het vertaalbureau A.D.T. International

Financiële vertalingen zijn niet de gemakkelijkste, vertrouw deze dan ook toe aan een gecertificeerd professioneel vertaalbureau

Het team van vertalers aan het werkUw contactpersonen, partners of medewerkers die niet dezelfde taal spreken als u, hebben, behalve de cijfers, ook een vertaling van uw financiële documenten nodig die aan alle kanten klopt. De in de financiële sector gebezigde terminologie moet strikt en zorgvuldig gehanteerd worden. Hiervoor zijn een grondige kennis van, en bijzondere vaardigheden op dit vakgebied nodig. Een financiële vertaling van professionele kwaliteit is van essentieel belang om uw bedrijf in staat te stellen zich op de juiste wijze internationaal te ontwikkelen.

Voor het vertalen van financiële documenten is reactiviteit nodig, om zich aan de specifieke kenmerken van deze sector aan te passen. De vertaler moet het onderwerp van het document volledig beheersen om de meest getrouwe vertaling te kunnen produceren.

Dit vakgebied is dusdanig specifiek, dat het vereiste werk nooit door een machine gedaan zal kunnen worden. Onze ervaren vertalers zijn gespecialiseerd in de financiële sector en zijn tot in de puntjes op de hoogte van alle regelgeving van de sector. Zij zijn zodanig competent, dat de lezer niet het risico loopt de vertaling niet te begrijpen.

De documenten die door A.D.T. International op financieel gebied vertaald worden, zijn zeer uiteenlopend: documenten bestemd voor uw investeerders, activiteitenverslagen, activiteitenbalansen, bankdocumenten, documenten voor de bedrijfsvoering, auditrapporten, kredietovereenkomsten, emissiecontracten, enz. Aan de hand van het kennisgebied zijn wij in staat om tot 50 verschillende talen te vertalen.

Respect van de vertrouwelijkheid van uw documenten

VWerkitems voor een financiële vertalingoor ons is de vertrouwelijkheid van de documenten die u ons vraagt te vertalen, zeer belangrijk. Wij begrijpen dat uw documenten geheim moeten blijven en uw gegevens niet openbaar gemaakt mogen worden, noch door onze firma, noch door de vertalers. Om die reden ondertekenen alle werknemers van A.D.T. en onze freelance vertalers een geheimhoudingsverklaring die deel uitmaakt van hun contract, en zijn zij gehouden aan een zwijgplicht. Bovendien zijn onze Internetverbindingen, servers en interne netwerken optimaal beveiligd, om de bescherming van uw gegevens te garanderen.

Dit aspect van ons beroep is uitermate belangrijk voor ons. Wij zijn er van overtuigd dat dit een cruciaal punt is, dat een ware vertrouwensrelatie mogelijk maakt tussen ons vertaalbureau en onze klanten. Dit maakt deel uit van onze basis service, op dezelfde wijze als de klantentevredenheid diep in onze normen en waarden geworteld is.

Verzorging van de lay-out van uw financiële en economische documenten

Financiële documenten moeten voldoen aan bepaalde criteria betreffende presentatie en lay-out. Op uw verzoek kunnen wij hier de opmaak van verzorgen (in Word, In Design, Excel, PPT, enz.), zodat deze aan de normen van de sector beantwoorden. Al onze vertalers beheersen de verschillende opmaakprogramma’s, maar wij kunnen u ook onze D.T.P.-diensten (desktop publishing) aanbieden indien een bijzondere lay-out nodig is.

Onze computergrafici beheersen de ergonomische eisen voor de documenten uit de financiële sector, die per land kunnen verschillen. Als u een financiële vertaling nodig heeft voor een land met andere regels voor de presentatie dan de uwe, kunnen zij deze aanpassen, zodat uw contactpersonen alle verkregen informatie begrijpen. Voor een presentatie in een taal die van rechts naar links gelezen wordt, zoals het Arabisch, zal de volledige lay-out aangepast worden.

Een uiteenlopende sector die om deskundigheid vraagt

Het vertaalbureau A.D.T. heeft alle kennis in huis om al dit soort documenten te vertalen:

Vertaling van audits 

Audits van procedures, cursusboeken, procedurehandleidingen, instructies, ramingen van inbreng en fusies, auditrapporten, samenvattingen met toelichting, speciale verslagen, ...

Vertaling van institutionele communicatie 

Persdossiers en -berichten, correspondentie, mededelingen aan werknemers, bedrijfsbladen, strategische actieplannen, jaarrapporten, financiële aankondigingen, kwartaal- en semestercijfers, ...

Vertaling van de communicatie van financiële ondernemingen 

Commerciële brochures, websites, huisorganen, documenten van human resources, enz.

Vertaling van boekhoudkundige documenten 

Brieven aan aandeelhouders, investeerdersrelaties, jaarrapporten, boekhoudkundige normen, rekeningen en aanhangsels, financiële rapporten, ondernemingsplannen, notulen van raden van bestuur en gewone en buitengewone algemene vergaderingen, ...

Vertaling van financiële documenten 

Macro-economische studies, informatienota’s voor BEVEK, bedrijfsspaarplannen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, uitgiftenota’s, jaarverslagen van investeringsfondsen, beursanalyses, ...

Onze teams zijn gespecialiseerd in financiële vertalingen

Wij zijn zeer streng in de keuze van onze vertalers. Zij hebben een specialiteit (institutionele communicatie, audits, communicatie van financiële ondernemingen, financiën, boekhouding...) en hebben ervaring in hun specialiteit. Dat is van essentieel belang voor een goede beheersing van alle specifieke en technische termen op financieel gebied.

Voor iedere taak die u ons toevertrouwd, selecteren wij de vertalers die aan uw documenten zullen gaan werken uit onze 2 500 tolken/vertalers aan de hand van diverse criteria: ervaring, specialisatie, moedertaal, enz.

Proces van kwaliteitscontrole

Op ieder document dat u ons vraagt te vertalen, passen wij een controle toe, die strikt wordt nageleefd om verzekerd te zijn van een coherent eindresultaat van hoogwaardige kwaliteit:

  • Taalkundige controle: Om verzekerd te zijn van de integrale transcriptie van de brontekst. Tijdens deze fase wordt geverifieerd of het een getrouwe vertaling van het originele document betreft. Dit omvat ook de toepassing van de regels van de doeltaal (grammatica, syntaxis, spelling, vervoeging en interpunctie).
  • Terminologische controle: Deze controle garandeert het gebruik van de juiste termen, in overeenstemming met de normen van de financiële activiteit, zoals bankwezen, boekhouding, institutionele communicatie, enz.
  • Technische controle: Deze vertaalt de daadwerkelijke bevatting en beheersing van de opdracht, het onderwerp. Voor de zeer technische vertalingen van financiële documenten is dit een zeer belangrijke fase.
  • Controle van de lay-out: De presentatie en de lay-out van het document maken volledig deel uit van onze service. Om die reden controleren wij of de eisen van de klant betreffende de lay-out gerespecteerd worden.
  • Controle betreffende de naleving van de leveringstermijnen: Het respecteren va de leveringstermijnen maakt deel uit van onze dienstverrichting en derhalve van onze verbintenissen. Of het nu om werk op de lange termijn of noodklussen gaat, de regel is altijd dezelfde: onze vertalers respecteren de aan het begin van het project vastgestelde leveringstermijnen. Dit is zeer belangrijk voor het goed functioneren van de algemene organisatie.

Neem contact met ons op voor uw financiële vertaling

Heeft u een financiële vertaling nodig? Wij hebben twee oplossingen voor u:

  • Vraag online een offerte aan voor uw document en wij zullen contact met u opnemen om meer details te krijgen omtrent uw aanvraag (aantal pagina’s, verzorging van de lay-out, technische moeilijkheidsgraad van het document…). Vervolgens sturen wij u binnen een uur een gedetailleerde offerte toe.
  • Vraag om teruggebeld te worden! Wij kunnen u na uw aanvraag terugbellen om van gedachten te wisselen over het type vertaling dat u nodig heeft, het aantal pagina’s van het document, enz. Vervolgens sturen wij u binnen een uur een gedetailleerde offerte toe.

Aarzel niet langer, het vertaalbureau A.D.T. is de referentie voor al uw financiële vertalingen! Vele ondernemingen, banken (Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas…) en het Franse Ministerie van Economische Zaken schonken ons reeds hun vertrouwen.

Wij kunnen ook op aanvraag uw dringende vertalingen verzorgen. Wij weten dat uw beroepssector veeleisend kan zijn en bepaalde documenten pas op het laatste moment gepubliceerd of verzonden worden. Het vertaalbureau A.D.T. is uw beste bondgenoot in dergelijke situaties. Wij zijn in staat alles op alles te zetten om uw dringende vertaalwerk binnen de door u opgelegde deadline te voltooien. Meer weten over onze methodes in geval van een dringende vertaling.

Volg ons op de sociale netwerken!