X
U terugbellen
Gelieve het volgende formulier in te vullen zodat wij u kunnen terugbellen.
X
fr
en
de
nl
0033 (0)1 39 34 70 70
Een vraag, meer informatie? Wij bellen u terug
Menu
Home > Vertaling > Beëdigde vertaling

Een vertaalbureau erkend voor zijn beëdigde vertalingen

A.D.T. International kan instaan voor uw beëdigde vertalingen. Zoals voor alle vertalingen uitgevoerd door A.D.T. bent u verzekerd van een perfecte beheersing van de brontaal en de doeltaal en een volledig begrip van het behandelde onderwerp. Onze vertalers streven ernaar rekening te houden met de aard van het document, alsook met het vereiste taalniveau in functie van het doelpubliek van de vertaling. Een strikte manier van werken en veeleisendheid zijn onze sterke punten. Onze werkmethodes verzekeren u een resultaat van hoge kwaliteit. Wij luisteren aandachtig om inzicht te krijgen in uw behoeften en u zo goed mogelijk te begeleiden in uw project.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaler in volledige vertalingEen beëdigde vertaling wordt vaak gevraagd door administraties, voor offertes of voor de aanvraag van visa of een vestiging in het buitenland. Voor deze documenten doen we beroep op een beëdigd vertaler om de vertaling een officiële bekrachtiging te geven, in tegenstelling tot een gewone vertaling.

De beëdigde vertaling heeft dus tot doel om administratieve en juridische documenten te vertalen en certificeren met het oog op hun aanvaarding als officiële en wettelijke documenten door Franse of buitenlandse overheden.

Enkele voorbeelden van documenten die een beëdigde vertaling vereisen:

 • Geboorteaktes
 • Trouwaktes
 • Gerechtelijke beslissingen
 • Universitaire diploma's
 • Jaarverslagen
 • Contracten
 • Echtscheidingsvonnissen

  (…)

De beëdigde vertaling moet worden uitgevoerd door een beëdigd vertaler

Een beëdigde vertaler van het vertaalbureau in Parijs

Om de beëdiging ontvankelijk te maken moet beroep worden gedaan op een vertaler die is beëdigd bij een rechtbank of hof van beroep. Een beëdigd vertaler heeft de eed afgelegd bij een rechtbank die hem als dusdanig heeft erkend, zo is hij gemachtigd om te certificeren dat de vertaling overeenstemt met het originele document. De beëdigde vertaling is een moeilijke taak want zij moet een exacte weergave zijn van de vorm en eerste betekenis van de originele versie. Beroep doen op een beëdigd vertaler betekent dus dat er kwaliteitswerk wordt gevraagd. Om een vertaling te laten erkennen door overheidsinstanties, heeft de vertaler de plicht om uiterst strikt te werk te gaan om te zorgen dat de vertaalde tekst een getrouwe vertaling is van het originele document. Dit vereist dus een goed taalniveau. Een beëdigd vertaler heeft minstens een master in vertaling en een perfecte beheersing van de brontaal en de doeltaal van het te beëdigen document. Daarnaast moet de vertaler, in het geval van een zeer technische beëdigde vertaling, gespecialiseerd zijn in het betreffende vakgebied. Om de geldigheid van de documenten te valideren, moet zowel het originele document als de vertaling voorzien zijn van zijn handtekening en stempel.

Een beëdigde vertaling aanvragen

Vloeken van een vertalingZowel particulieren als ondernemingen kunnen beroep doen op door A.D.T. geselecteerde professionele vertalers voor een beëdigde vertaling van administratieve stappen tussen Frankrijk en een ander land.

Steeds vaker doen particulieren en met name studenten beroep op beëdigde vertalers. In het kader van het Erasmus-programma bijvoorbeeld, is een beëdigde vertaling van de diploma's en van andere administratieve documenten vereist. Zeer regelmatig wordt een beëdigde vertaling gevraagd voor stukken van de burgerlijke stand zoals identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart, geboorte- of overlijdensakte), maar ook voor de vertaling van gerechtelijke stukken of verslagen van experts.

Men kan ook een beëdigde vertaling vragen in een professionele omgeving waar een vertaling vereist is van officiële documenten die zijn opgesteld in een andere taal of bestemd zijn voor een ander land dan Frankrijk.

De documenten die zijn vertaald door de beëdigde vertaler moeten toekomen in een papieren versie voorzien van de stempel en geschreven handtekening van de vertaler. Deze voorwaarden zijn belangrijk in het kader van de geldigheid van het document. Ook wanneer het te vertalen document wordt overgemaakt in digitale versie, moet de vertaler vermelden dat de beëdigde vertaling is uitgevoerd op basis van een kopie. Sommige instellingen zouden de vertaling dan kunnen weigeren.

In welke omgevingen kan een beëdigde vertaling worden gevraagd?

 • In een professioneel kader: 

In tal van beroepsomgevingen is het courant om beroep te doen op een beëdigd vertaler, in het bijzonder in juridische beroepen. Wanneer een officieel Frans document bestemd is voor het buitenland of andersom, wanneer een officieel document naar Frankrijk moet worden gestuurd, is een beëdigde vertaling nodig. Zo kunnen juridische beroepen zoals notarissen, advocaten of gerechtsdeurwaarders een beëdigde vertaling vragen bij de uitwisseling van een document met een ander land. Om een document te laten aanvaarden in een buitenlands rechtsgebied is het dus noodzakelijk een beëdigde vertaling aan te vragen.

 • In het kader van een vestiging in het buitenland:

Wanneer u zich in het buitenland wilt vestigen om daar te gaan wonen of werken, zijn veel administratieve of juridische stappen vereist. Het is in dat geval essentieel om een beëdigde vertaling aan te vragen want zodra men officiële documenten moet voorleggen in het buitenland, moeten zij gecertificeerd zijn als kopie conform aan de originele documenten. In het kader van een sollicitatie, is het nodig documenten te verstrekken die zijn vertaald in de taal van het land, met respect voor het taalniveau en de betekenis. Ook voor het inschrijven op Europese aanbestedingen, moet de onderneming die haar offerte indient bij een buitenlands orgaan een beëdigde vertaling voorleggen van de officiële documenten die zijn vereist voor de aanbesteding.

Het is van belang erop te wijzen dat er een verschil is tussen een juridische vertaling en een beëdigde vertaling: een juridische vertaling is niet noodzakelijkerwijs beëdigd. De vertaling van een contract bijvoorbeeld is wel een juridische vertaling maar slechts bepaalde vormen van gebruik van contracten vereisen een beëdiging.

Tot slot is een beëdigde vertaling vereist om de geldigheid van bepaalde documenten te laten valideren in het buitenland. Zij moet worden uitgevoerd door een vertaler die is beëdigd door een rechtbank of hof van beroep. Op die manier kan de wettelijkheid van al uw documenten worden gegarandeerd.

Volg ons op de sociale netwerken!